Julkaisija
Pisamat
Mechelininkatu 2 A 26
00100 Helsinki

y-tunnus: 1731393-5

Ilmoitusmyynti
Yhteyshenkilöt:
Päätoimittaja
Myynti- ja markkinointi
Eija Rasinen
GSM 040 736 4404
email eija.rasinen@pisamat.fi

Tekniset tiedot
Koko:
leveys 215 mm
korkeus 297 mm
Sidontamenetelmä:
Stiftaus
Painomenetelmä:
Offsetrotaatio

Painopaikka
Printall AS

Aikataulu
Lehti ilmestyy
01.03.2021
Varaus Aineisto
03.02.2021 04.02.2021

Lehti ilmestyy
28.09.2021
Varaus Aineisto
31.08.2021 01.09.2021

Aineistot
Valmiit aineistot digitaalisesti pdf-muodossa osoitteeseen:
eija.rasinen@pisamat.fi

Taitto ja tekniset tiedot:
Jaana Viitakangas
puh. 050 3517888
viitakangas@elisanet.fi 

Lehti 1 ilmestyy 07.02.2022

Varaus
06.01.2022
Aineisto
10.01.2022

Lehti 2 ilmestyy 05.09.2022

Varaus
04.08.2022
Aineisto
08.08.2022

Aineistot
Valmiit aineistot digitaalisesti pdf-muodossa osoitteeseen:
eija.rasinen@pisamat.fi

Taitto ja tekniset tiedot:
Jaana Viitakangas
puh. 050 3517888
viitakangas@elisanet.fi 

Hinnasto (neliväri-ilmoitukset)
Sisäsivut 1/16                         195 €
Sisäsivut 1/12                         490 €
Sisäsivut 1/8                           990 €
Sisäsivu ¼                             1 790 €
Sisäsivut ½                           2 790 €
Sisäsivut 1/1 (sivu)             3 500 €
Sisäsivut 2/1 (aukeama)    5 200 €
Takakansi                              4 600 €

Muista kuin modulikokoilmoituksista veloitetaan +10 %.
Toistoalennus 15 % kun ilmoitus julkaistaan muuttumattomana ja ilmoituskerrat varataan samanaikaisesti.
Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Varausmaksut
Ilmoituksista veloitetaan tilauksen jälkeen
40 %:n varausmaksu (ei palautettavissa asiakkaan peruttua varatun ilmoituksen).

Tilitiedot
NORDEA
FI4311123000351756

Maksuehdot
14 vuorokautta laskun päiväyksestä lukien.
Yliajalta peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
Laskutuslisä 10 €/lasku.

Ilmoitusten peruuttaminen
Ilmoitusten peruutuksista peritään aina vähintään varausmaksu (40 % hinnasta). Alle 7 työpäivää ennen viimeistä virallista varauspäivää tehdyistä peruutuksista veloitetaan ilmoituksen hinta ja peruutuksesta mahdollisesti aiheutuneet tekniset kustannukset. Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista (vedokset) peritään 50 % ilmoitushinnasta.

Vastuu virheistä ja reklamaatioista
Lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista tai vastaavista syistä julkaista määrättynä päivänä. Julkaisija ei anna hyvitystä vähäisestä teknisestä, taitto- tai kielivirheestä, joka ei vaikuta oleellisesti ilmoituksen käsittämiseen tai muuta sen sisältöä. Julkaisija ei vastaa valmiina digitaalisena aineistona tulleissa ilmoituksissa mahdollisesti olevista virheistä.
Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Laista, asetuksesta tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Lehti toimitetaan force majeure –varauksin.